رهن و اجاره خانه مسکونی در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۱

رهن و اجاره زیر زمین نوساز

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰.۰۰۰ تومان
۱

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره زیر زمین مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۳۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره زیرزمین مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خانه مسکونی دو طبقه سه خوابه کهنه ساز

خانه مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی