رهن و اجاره زمین کشاورزی در قم

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره سوله

انبار و کارخانه برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دوخوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ویلا در طبقه دوم

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

واگذاری مغازه با کیف و کفش در پاساژ صفائیه

مغازه برای اجاره

۹۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان