رهن و اجاره زمین کشاورزی در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

۱

رهن و اجاره زیر زمین نوساز

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰.۰۰۰ تومان
۱

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۱

رهن و اجاره یک واحد اداری

دفتر کار برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره زیر زمین مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۳۵۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی