رهن و اجاره خانه شهری در قم

رهن و اجاره منزل دو خوابه

خانه شهری برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل تک خوابه

خانه شهری برای اجاره

۱۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خانه مسکونی دو طبقه سه خوابه کهنه ساز

خانه شهری برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان