رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۳۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی
برای اجاره

۱۷ متر مربع

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی