خرید و فروش انبار و کارخانه در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

هتل
برای فروش

۴۸۰۰ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۳ متر مربع

۲۳۰ تومان

باغ
برای فروش

۹۶۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۴ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی