خرید و فروش خانه مسکونی در مشهد

فروش منزل ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلایی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی با تراکم زیاد

خانه مسکونی برای فروش

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه نقلی یک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل2 طبقه لوکس

خانه مسکونی برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دوخوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان