خرید و فروش خانه مسکونی در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی چهار خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی در دو و نیم طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه با مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلایی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی با تراکم زیاد

خانه مسکونی برای فروش

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه نقلی یک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل2 طبقه لوکس

خانه مسکونی برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دوخوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی