خرید و فروش دفتر کار در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی