خرید و فروش مجتمع مسکونی در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مجتمع 250 متری سه طبقه

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی