خرید و فروش مغازه در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه تجاری

مغازه برای فروش

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی