خرید و فروش مغازه در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۳۶ متر مربع

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی