خرید و فروش هتل در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هتل
برای فروش

۴۸۰۰ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی