خرید و فروش ویلا در مشهد

فروش خانه ویلایی چهار خوابه

ویلا برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ ویلای تک خوابه

ویلا برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۷۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی تک خوابه

ویلا برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلایی یک خوابه

ویلا برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان