خرید و فروش ویلا در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۸۰۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی