خرید و فروش خانه شهری در مشهد

فروش منزل ویلایی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلایی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی با تراکم زیاد

خانه شهری برای فروش

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه نقلی یک خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل2 طبقه لوکس

خانه شهری برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دوخوابه

خانه شهری برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان