رهن و اجاره انواع ملک در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای اجاره

۱۷ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۴۵ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی