رهن و اجاره خانه مسکونی در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مجتمع مسکونی
برای اجاره

۱۷ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۴۵ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی