رهن و اجاره دفتر کار در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره دفترکار با دو اتاق

دفتر کار برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان

واگذاری سالن زیبایی

دفتر کار برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی