رهن و اجاره مجتمع مسکونی در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای اجاره

۱۷ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی