رهن و اجاره مغازه در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۴۵ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی