رهن و اجاره مغازه در مشهد

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

واگداری مغازه کفش فروشی

مغازه برای اجاره

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان