خرید و فروش انبار و کارخانه در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارگاه تجاری

انبار و کارخانه برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی