خرید و فروش خانه مسکونی در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی