خرید و فروش خانه مسکونی در سمنان

فروش زمین تجاری با سند تجاری

خانه مسکونی برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل قابل سکونت

خانه مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان