خرید و فروش دفتر کار در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش دفتر کار با دو اتاق با آسانسور

دفتر کار برای فروش

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی