خرید و فروش خانه شهری در سمنان

فروش زمین تجاری با سند تجاری

خانه شهری برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل قابل سکونت

خانه شهری برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان