رهن و اجاره انواع ملک در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۴۵ متر مربع

۶۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۳ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۹۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی