رهن و اجاره آپارتمان در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۹۳ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۷۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی