رهن و اجاره خانه مسکونی در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۹۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی