رهن و اجاره مغازه در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۴۵ متر مربع

۶۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی