خرید و فروش خانه مسکونی در زاهدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی