خرید و فروش مجتمع مسکونی در زاهدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

خانه مسکونی
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۸ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی