رهن و اجاره انواع ملک در زاهدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی