رهن و اجاره مغازه در زاهدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

واگذاری گالری زیور الات

مغازه برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی