خرید و فروش خانه مسکونی در بیرجند

فروش خانه ویلایی 4 خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی مشاع

خانه مسکونی برای فروش

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه دو دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دو طبقه با سند امتیازات کامل دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان