خرید و فروش مغازه در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه تجاری

مغازه برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه تجاری

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی