خرید و فروش مغازه در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی