خرید و فروش خانه شهری در بیرجند

فروش خانه ویلایی 4 خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی مشاع

خانه شهری برای فروش

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه دو دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دو طبقه با سند امتیازات کامل دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان