رهن و اجاره انواع ملک در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی