رهن و اجاره اتاق در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی