خرید و فروش انبار و کارخانه در تهران

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

جردن 98 متر 2 خواب 3ساله

آپارتمان برای فروش

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک دو طبقه مستقل

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان