خرید و فروش خانه مسکونی در تهران

فروش ملک دو طبقه مستقل

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل کلنگی 400 متری

خانه مسکونی برای فروش

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان