خرید و فروش خانه مسکونی در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه کلنگی نارمک

خانه مسکونی برای فروش

۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

470 متر کلنگی میرداماد

خانه مسکونی برای فروش

۲۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی 80 متر

خانه مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه کلنگی ٢٦٠ متر

خانه مسکونی برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک دو طبقه مستقل

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل کلنگی 400 متری

خانه مسکونی برای فروش

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی