خرید و فروش دفتر کار در تهران

فروش آپارتمان با سند اداری

دفتر کار برای فروش

۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش تاکسی سرویس میلاد

دفتر کار برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان