خرید و فروش دفتر کار در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ونک آپارتمان اداری اکازیون

دفتر کار برای فروش

۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کار با دو اتاق

دفتر کار برای فروش

۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کار لوکس با یک اتاق

دفتر کار برای فروش

۸۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کار با دو اتاق

دفتر کار برای فروش

۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان اداری با دو لاین آسانسور

دفتر کار برای فروش

۱.۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

موقعیت اداری (دفتر کار)

دفتر کار برای فروش

۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان با سند اداری

دفتر کار برای فروش

۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش تاکسی سرویس میلاد

دفتر کار برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی