خرید و فروش زمین کشاورزی در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش زمین کشاورزی

زمین کشاورزی برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی