خرید و فروش مجتمع مسکونی در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۸۱۶.۰۰۰ تومان
پشتیبانی