خرید و فروش مجتمع مسکونی در تهران

فروش آپارتمان سه خوابه

مجتمع مسکونی برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

مجتمع مسکونی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان