خرید و فروش مسافرخانه در تهران

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش یک باب مغازه تجاری دربهترین نقطه شهر

مغازه برای فروش

۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جردن 98 متر 2 خواب 3ساله

آپارتمان برای فروش

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک دو طبقه مستقل

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان