خرید و فروش مسافرخانه در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش اپارتمان اداری

آپارتمان برای فروش

۴.۳۰۰ تومان

فروش مغازه به همراه زیر زمین

مغازه برای فروش

۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۵ متری

آپارتمان برای فروش

۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک خیابان جشنواره تهرانپارس

آپارتمان برای فروش

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ونک آپارتمان اداری اکازیون

دفتر کار برای فروش

۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی