خرید و فروش خانه شهری در تهران

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل کلنگی 400 متری

خانه شهری برای فروش

۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

104متر کلنگی - بهترین فرعی پاستور

خانه شهری برای فروش

۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان