رهن و اجاره انبار و کارخانه در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۸۲ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۲ متر مربع

رهن کامل

زمین مسکونی
برای اجاره

۴۵۰ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۲ متر مربع

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی