رهن و اجاره انبار و کارخانه در تهران

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

قیطریه پارک 70 متر

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره دفترکار

دفتر کار برای اجاره

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان چهار خوابه

آپارتمان برای اجاره

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان چهار خوابه باسند اداری

آپارتمان برای اجاره

۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان