رهن و اجاره خانه مسکونی در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی