رهن و اجاره مجتمع مسکونی در تهران

رهن و اجاره 100 متری بدون اتاق

مجتمع مسکونی برای اجاره

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با سند اداری

مجتمع مسکونی برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

مجتمع مسکونی برای اجاره

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

مجتمع مسکونی برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان