رهن و اجاره مسافرخانه در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۶ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۱۸ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۳۰ متر مربع

۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۲ متر مربع

رهن کامل

دفتر کار
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۷ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی