رهن و اجاره مغازه در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۳ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی