رهن و اجاره ویلا در تهران

فروش خانه ویلایی چهارخوابه

ویلا برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره ویلای دو خوابه

ویلا برای اجاره

۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره ویلای سه خوابه

ویلا برای اجاره

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی سه خوابه

ویلا برای اجاره

۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره ویلای چهار خوابه

ویلا برای اجاره

۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان