رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارخانه مواد غذایی

انبار و کارخانه برای فروش

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۷۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۹۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کار

دفتر کار برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی نوساز سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای روستایی

ویلا برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی