رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین تجاری
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۳ متر مربع

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۰ متر مربع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای فروش

۴۸ متر مربع

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۳۵ متر مربع

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی