خرید و فروش ملک در ارومیه

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان شاکر چهارطبقه

مجتمع مسکونی برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ سیب

زمین کشاورزی برای فروش

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه در مجتمع فلزکاران

مغازه برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان نیمه کاره

آپارتمان برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان مسکونی 4 خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ سیب و میوه های تابستانی

زمین کشاورزی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه

مجتمع مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه سناتور

آپارتمان برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی 5 خوابه

خانه شهری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه در حال ساخت

آپارتمان برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان