خرید و فروش خانه شهری در ارومیه

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان مسکونی 4 خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی 5 خوابه

خانه شهری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان